Video o mozaice

Moc pěkné video o průběhu restaurování mozaiky na průčelí Kostela Panny Marie Růžencové bylo odvysíláno 29. června v Událostech v regionech. O mozaice ale také o našem kostele, který „patří svou výzdobou mezi ojedinělé interiéry katolických kostelů.“ V čase 22:42.

Na video se můžete podívat zde.