Vánoční přání

Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. (Mt 2,10)

Požehnaný vánoční čas vám přejí

tým KRC Petrklíč a bratři petrini