Tisková konference k mozaice

Jménem Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti Vás zveme na setkání s restaurátory a zástupci kostela Panny Marie Růžencové. Na setkání bude představeno restaurování unikátní mozaiky, kterou realizují od velikonoc studenti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Nabízí se možnost nahlédnout do celého plánování a realizace projektu, který je finančně nákladný a podílí se na něm mnoho subjektů.

Tato debata bude zároveň tiskovou konferencí, kde budeme odpovídat na dotazy pozvaných redaktorů týkající se obnovy mozaiky, novinek v kongregaci a vizí.

Debata a tisková konference se bude konat v úterý 27.června 2017 od 14 hodin v klášterním sále (v ulici Žižkova 250/4, 370 01 České Budějovice).

Po krátkém představení realizátorů bude program pokračovat neformálním setkáním zúčastněných hostů s organizátory. V průběhu setkání bude možné si unikátní dílo přímo prohlédnout. Vzhledem k omezené kapacitě bych vás poprosil o potvrzení vaší účasti, abychom pro vás připravili místo.