Rodinné odpoledne v Petrklíči

Přijměte pozvání na modlitební setkání pro mámy, táty a jejich děti v 
sobotu 16. února od 16 do 18 hodin.

Náplní setkání budou chválové písně s kytarou, Lectio Divina, zamyšlení 
nad evangeliem s otcem Janem P. Madárem, káva/čaj a
občerstvení, vzájemné seznámení a popovídání. Děti se můžou zapojit do 
modlitby nebo si spolu prohrát v herně.