Průvodce pro rodinu

PRŮVODCE PRO RODINU je užitečná brožurka pro rodiče, prarodiče i děti. Přečtou si v ní ucelené informace z oblasti služeb a aktivit na území celého města, dále také o sociálně právní ochraně dětí i odborné pomoci v této oblasti.

Brožurku je možné zdarma vyzvednout u nás v herně, na odboru sociálních věcí v přízemí radnice a ke stažení je i na webu http://rodina.c-budejovice.cz/news-detail/pruvodce-pro-rodinu-2017-2018