Příspěvek na provoz Hospice sv. Kleofáše

V našem dubnovém benefičním prodeji na podporu Hospicové péče sv. Kleofáše v Třeboni jsme utržili 6320,- Kč. Peníze jsme předali paní ředitelce Petře Brychtové a máme radost, že jsme opět mohli společně podpořit dobrou věc. Ještě jednou velké díky všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili!