Pravidelné adorace u petrinů

Pravidelné adorace u kostela Panny Marie Růžencové probíhají vždy ve středu a ve čtvrtek. Po domluvě je možná i soukromá noční adorace.