Poutní slavnost Panny Marie Růžencové

Přijměte pozvání na poutní slavnost Panny Marie Růžencové v neděli 7. 10. od 9 hodin. Po mši jste zváni na společné grilování na dvorku. Později ten den, v 18 hodin, sbor Gabriel provede v kostele Popelku Nazaretskou Václava Renče.