Oslavy 130 let Kongregace petrinů

Přijďte s námi oslavit 130. narozeniny naší kongregace. Je to pro nás tak velká příležitost ke slavení, že se nevejde do jednoho dne.

Začneme v pátek 7. září koncertem Cantus Firmus, budeme pokračovat celonoční adorací a v sobotu v 9 hodin budeme slavit eucharistii s otcem biskupem Pavlem Posádem. Po ní vás zveme na narozeninovou oslavu.