Obchůzka se sv. Ambrožem

Máte rádi včely? Pojďte na obchůzku s patronem včelařů sv. Ambrožem.

Zakončení bude mší sv. k kostele Panny Marie Růžencové a tvořením pro děti v herně. Je možné přijít rovnou do herny v 15.40 hodin.