Tisková konference k mozaice

V úterý 27. června proběhla v sále tisková konference a následná beseda k průběhu restaurátorských prací na mozaice průčelí Kostela Panny Marie Růžencové.

Na setkání byl představen průběh oprav, které realizují od velikonoc studenti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Zájemci mohli také vystoupat na lešení a vzácnou mozaiku si zblízka prohlédnout.

Tento Článek vyšel ve středu 28. června v Deníku.