Historie

Na jaře roku 2009 se sešly v malé čajovně v Českých Budějovicích dvě ženy. Jedna z nich, maminka dvou dospělých dětí Hana Doskočilová pracovala jako administrativní pracovnice pro Kongregaci bratří Nejsvětější Svátosti – petrini, druhá žena, maminka tří malých dětí Eva Míčková byla na mateřské dovolené a dokončovala právě pedagogické studium na Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Po dlouhém společném rozhovoru se rozhodly vytvořit místo, kde by se mohli scházet rodiče se svými dětmi, společně si pohrát, něco se naučit a vyměnit si zkušenosti. V domě petrinů na Žižkově ulici v Českých Budějovicích byly volné místnosti, a tak kongregace rozhodla, že své prostory nově vznikajícímu centru poskytne a podpoří je v začátcích i finančně.

Nastal čas zakládání občanského sdružení, shánění potřebných informací, psaní stanov a posílání žádostí. Maminky, tatínkové a jejich přátelé již od léta svépomocí vyklízeli a malovali budoucí hernu a šatnu, přinášeli a opravovali starší nábytek, textilie, svítidla, koberec a hračky.

V neděli 25. října 2009 bylo centrum slavnostně otevřeno za hojné účasti rodičů, dětí, přátel, zástupců křesťanských církví z Českých Budějovic a reportérů tisku, rozhlasu a televize.