Bohoslužba za nenarozené a nedonošené děti

Ve čtvrtek 15. listopadu od 16 hodin v kostele Panny Marie Růžencové. Začneme společnou bohoslužbou za nenarozené a nedonošené děti, následovat bude společný program ve farním sále.