Jak můžete pomoci?

Jak můžete pomoci?

Chcete se podílet na chodu našeho centra?
Jsme občanské sdružení, které nemá žádné vlastní zisky. Pomoci nám můžete jako dobrovolníci na našich akcích nebo jinou formou (například pečením koláčů na společné akce, přípravou občerstvení, zakoupením drobností do soutěží pro děti a podobně).
Finančně nás můžete podpořit na náš účet: 233301787/0300.
Děkujeme za vaši pomoc a štědrost!

Kultura

Kultura

KRC Petrklíč organizuje kulturní akce nejen pro rodiny s dětmi – koncerty, divadla pro děti i dospělé ale také besedy a přednášky. 

Před vánoci a velikonoci pořádáme benefiční prodej na podporu hospicové péče v jihočeském kraji.

 

 

Táta, máma, děti

Táta, máma, děti

Křesťanské rodinné centrum PETRKLÍČ z. s.

 

 

je veřejný prostor, pro setkávání rodičů a dětí, navozuje vědomí soudržnosti v rodině, rozvíjí místní komunitu a oslovuje i další obyvatele města a povzbuzuje je k prorodinným aktivitám. Podporuje výchovu k manželství a mezigenerační soužití.

 

 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

 

Volná herna pro děti s rodiči – každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin

Sv. smíření pro rodiče s hlídáním dětí – první úterý v měsíci od 10 hodin

Tvoření pro děti i rodiče, besedy, přednášky, modlitební společenství maminek…

Aktutální program mimo běžný provoz je vždy inzerován v aktualitách a na facebookovém profilu.

 

Projekty a aktivity KRC Petrklíč

 

Rok s patrony – kulturně společenský projekt podporovaný Statutárním městem České Budějovice a Jihočeským krajem. V každém měsíci zasvěcujeme jeden týden konkrétnímu světci a jeho charismatům, kterým podřizujeme program.

Žena pro ženy – je aktivita pro naše maminky, babičky i tety. Každý měsíc zveme na neformální popovídání ženu, která, doufáme, bude pro ostatní ženy inspirací. Aktivita je podpořena ze sociálního programu Statutárního města České Budějovice.

Petrklíč mostem – integrační projekt pro komunity slovenské a ukrajinské menšiny žijící v Jihočeském kraji. Neformální mezigenerační setkání jsou základem pro respektování svého okolí. Osvětový projekt s edukačními přesahy a poznáním příbuzných kultur je novým prvkem v sociální činnosti našeho spolku. Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

Krajské setkání nedonošených dětí – osvětová aktivita pro rodiny se specifickými potřebami. U příležitosti setkání vytvoříme prezentaci organizací pomáhajících těmto rodinám, a to jak v teoretickém modelu, tak v praktických výstupech přímo s aktivitami pro nedonošené děti různých věkových skupin.

Komunitní centrum pro mládež a rodinu – rekonstrukcí prostor bývalých učeben na centrum s tvořivými aktivitami pro seniory v dopoledních hodinách a studenty odpoledne či večer, bychom rádi přispěli k nabídce sociálních a volnočasových služeb pro obyvatele Českých Budějovic.

Komunitní zahrada – revitalizací klášterní zahrady na komunitní prostor bychom rádi přispěli k odpočinkovým a     meditativním prostorám v centru města.

 

Chcete-li podpořit činnost našeho spolku, můžete nám poslat finanční dar v jakékoliv výši.
Pro tento účel jsme zřídili transparentní účet číslo: 277698229/0300