PF2018

Pokojné prožití svátků vánočních a požehnaný nový rok všem přejí Křesťanské rodinné centrum Petrklíč a bratři petrini.