Radost a tvůrčí elán dětí

Aktuality

 • Mše sv. ve slovenštině

  Přijměte pozvání na mši sv. k příležitosti svátku Panny Marie Bolestné slouženou ve slovenštině.
  V pátek 15. 9. od 9 hodin v kostele Panny Marie Růžencové. 

   

 • Oslavy 130 let Kongregace petrinů

  Přijďte s námi oslavit 130. narozeniny naší kongregace. Je to pro nás tak velká příležitost ke slavení, že se nevejde do jednoho dne.

  Začneme v pátek 7. září koncertem Cantus Firmus, budeme pokračovat celonoční adorací a v sobotu v 9 hodin budeme slavit eucharistii s otcem biskupem Pavlem Posádem. Po ní vás zveme na narozeninovou oslavu.

 • Petrinum otevírá své brány

  Kostel Panny Marie Růžencové otevřel své brány veřejnosti. Nový infopoint v prostorách bývalé herny je otevřený každý den od 9 do 17 hodin. Komentovaná prohlídka vždy v každou celou hodinu. 

  Pro více informací sledujte facebookový profil Petrinum a nové webové stránky www.petrinum.org

 • Od září v novém

  V kostele Panny Marie Růžencové probíhají velké změny. Těšíme se na Vás od září v novém. 

Petrklíč

PETRKLÍČ JE TADY PRO TÁTU, MÁMU …. I PRO TEBE

Křesťanské rodinné centrum Petrklíč je místem pro setkávání rodičů, dětí a všech přátel, kteří jsou mladí duchem. Najdete u nás rodinnou atmosféru plnou pochopení, radosti a tvůrčího elánu. Našim posláním je podpora vztahů v rodinách a sdílení křesťanských hodnot v oblasti rodiny, výchovy a manželství.

Zřizovatelem je stejnojmenný spolek. Jeho členům záleží na službě dětem, rodičům, všem dalším rodinným příslušníkům a přátelům. Naše činnost je založená na principech svépomoci, dobrovolnické činnosti, příspěvcích dárců a sponzorů, dotacích a grantech.

Petrklíč je členem iniciativy Síť pro rodinu, od které obdržel ocenění „Společnost přátelská rodině“.