Radost a tvůrčí elán dětí

Aktuality

 • Dobročinná neděle

  Květná neděle se rychle blíží a s ní i náš benefiční prodej, jehož výtěžek bude věnován na realizaci Mezigeneračního centra Petrklíč. Přijďte si prohlédnout jeho prostory, v nichž bude pro Vás a Vaše děti připraveno jarní tvoření. Prodej výrobků a posezení u kávy bude probíhat ve farním sále. Máte-li chuť a nápad, můžete svými výrobky do prodeje přispět i Vy. 

 • Mysterium světla – Divadlo Víti Marčíka

  V pátek 16. března jste mohli v Kostele Panny Marie Růžencové shlédnout nové představení Divadla Víti Marčíka – MYSTERIUM SVĚTLA. Děkujeme všem za účast i za finanční dary. Vybralo se neuvěřitelných 9 600 Kč, které použijeme pro další aktivity budovaného Mezigeneračního centra Petrklíč. Díky Divadlu Víti Marčíka za dobročinné představení a děkujeme také Hance Doskočilové za fotky. Fotky z představení si můžete prohlédnout v galerii.

 • Žena pro ženy – Tamara Wortnerová

  Ve čtvrtek 15. března si maminky v herně povídaly s fyzioterapeutkou a lektorkou Životních map Tamarou Wortnerovou. 

  Fotky z besedy si můžete prohlédnout v galerii.

 • Tvoření s hlínou

  8. března od 9.30 hodin připravuje lektorka Dominika Kunzová TVOŘENÍ S HLÍNOU PRO MAMINKY, TETY ČI BABIČKY.

  Tvoření bude probíhat v prostorách nově vznikajícího mezigeneračního centra a část výrobků bude možné následně věnovat do benefičního prodeje na květnou neděli 25. března. Výtěžek tohoto benefičního prodeje bude použit na realizaci mezigeneračního centra, o kterém Vás budeme již brzy blíže informovat.

Petrklíč

PETRKLÍČ JE TADY PRO TÁTU, MÁMU …. I PRO TEBE

Křesťanské rodinné centrum Petrklíč je místem pro setkávání rodičů, dětí a všech přátel, kteří jsou mladí duchem. Najdete u nás rodinnou atmosféru plnou pochopení, radosti a tvůrčího elánu. Našim posláním je podpora vztahů v rodinách a sdílení křesťanských hodnot v oblasti rodiny, výchovy a manželství.

Zřizovatelem je stejnojmenný spolek. Jeho členům záleží na službě dětem, rodičům, všem dalším rodinným příslušníkům a přátelům. Naše činnost je založená na principech svépomoci, dobrovolnické činnosti, příspěvcích dárců a sponzorů, dotacích a grantech.

Petrklíč je členem iniciativy Síť pro rodinu, od které obdržel ocenění „Společnost přátelská rodině“.